در حال بارگذاری ...
شنبه 7 خرداد 1401

اطلاعیه

اطلاعیه حذف و اضافه قابل توجه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی 

کلیه دانشجویان که به هر دلیل موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند می توانند با توجه به جدول زمان بندی شده درج شده اقدام به انتخاب واحد نمایند. 

نظرات کاربران